دوره تحلیل بنیادی جامع

بدون امتیاز 0 رای
تومان

در دوره تحلیل بنیادی جامع میپردازیم به تحلیل بنیادی که یکی از روش های کاربردی وتخصصی شیرین تحلیلی در بازار سرمایه است که دانش آموختگان می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی وریاضی ارزیابی کنند. این دیدگاه  تحلیلگری هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد در نظر می‌گیرد.  در این دوره روشی برای آنالیز کردن سهام و دست یابی به ارزش ذاتی و واقعی آن آموزش داده میشود و همچنین مقایسه این دو ارزش جهت تصمیمی گیری معامله گری. در این دوره، از عوامل اقتصاد کلان مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها گرفته تا عوامل اقتصاد خرد مانند بهره‌ وری مدیریت شرکت وغیره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تومان