دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
تومان

پس از گذراندن دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و آشنایی مختصر با بازارهای مالی بین المللی، افراد به ابزارهای پیشرفته تری برای تحلیل و معامله کردن نیاز دارند تا بتوانند درصد خطای خودشان را پایین بیاورند و درصد موفقیت شان را افزایش دهند. در این دوره بصورت عمیق با بازارهای مالی بین الملل و بازار سرمایه آشنایی پیدا خواهید کرد و هرآنچه نیاز دارید تا به عنوان یک فرد حرفه ای در بازار معامله کنید به شما آموزش خواهیم داد.

تومان

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
تومان

هنرجو در این دوره با بازار سرمایه ایران و به صورت مختصر با دیگر بازارهای مالی بین المللی آشنایی پیدا می کند.

تومان

دوره تحلیل تکنیکال جامع

بدون امتیاز 0 رای
تومان

این دوره نقشه راهی است برای افراد تازه وارد و کسانی که با قدرت قصد ورود به کلیه بازارهای مالی را دارند. تمامی ابزارهایی که یک متخصص بازارهای مالی بورس و بین الملل در ابتدا نیاز دارد را، در این دوره به صورت مو به مو آموزش خواهید دید.

تومان